Encik Zul Izzi Bin Abdul Rashid

PENYELENGGARA STOR (NA19)

Jabatan Harta Bina

Bahagian: Jabatan Harta Bina

Unit Mekanikal Bahagian Penyenggaraan Ubahsuai Dan Pengurusan Perabot Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia,

zulizzi@utm.my

075530052