Gambar Nama
DEKAN6
FELO AKADEMIK / HR11
FELO AKADEMIK / HR21
FELO AKADEMIK / HR32
GREEN MANAGER/PENGURUS LESTARI6
KETUA JABATAN4
KETUA JK P&I (PENJANAAN PENDAPATAN)2
KETUA MAKMAL17
KETUA PANEL (BIDANG)44
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF USSB1
KETUA PROGRAM6
KETUA RESEARCH GROUP68
NAIB CANSELOR1
NAIB PENGERUSI SEKOLAH7
PENGARAH87
PENGARAH HICOE4
PENGARAH INSTITUT6
PENGARAH PUSAT PENILAIAN APEL1
PENGERUSI4
PENGERUSI PENYELIDIKAN BERSEKUTU4
PENGERUSI SEKOLAH12
PENGETUA KOLEJ9
PENGURUS11
PENGURUS AKADEMIK1
PENGURUS AKADEMIK (PASCA SISWAZAH)1
PENGURUS AKADEMIK PROGRAM LUAR3
PENGURUS AKADEMIK SEKOLAH8
PENGURUS ALUMNI4
PENGURUS BESAR1
PENGURUS BUSINESS DEVELOPMENT1
PENGURUS FASILITI4
PENGURUS IT SEKOLAH6
PENGURUS KANAN1
PENGURUS KUALITI5
PENGURUS MAKMAL (SEKOLAH)6
PENGURUS OSHE3
PENGURUS PROJEK KHAS7
PENOLONG DEKAN2
PENOLONG PENGARAH1
PENOLONG PENGURUS INFRASTRUKTUR1
PENOLONG PENYELARAS AKADEMIK21
PENYELARAS AKADEMIK14
PENYELARAS AKADEMIK MAKMAL6
PENYELARAS BIDANG18
PENYELARAS FIRST YEAR EXPERIENCE (FYE)/ PENYELARAS HTGYE 5
PENYELARAS HAL EHWAL KORPORAT1
PENYELARAS HUBUNGAN LUAR, INDUSTRI DAN GLOBAL2
PENYELARAS JAPNI1
PENYELARAS KUALITI1
PENYELARAS LI13
PENYELARAS MAKMAL49
PENYELARAS OSHE3
PENYELARAS PEMBANGUNAN PELAJAR/ PENASIHAT PERSATUAN PELAJAR25
PENYELARAS PENYELIDIKAN6
PENYELARAS PROGRAM109
PENYELARAS PROJEK SARJANA/SARJANA MUDA13
PENYELARAS SERVICE LEARNING 1
PENYELIDIK EKSEKUTIF1
PRO-NAIB CANSELOR (ANTARABANGSA)1
PRO-NAIB CANSELOR (KAMPUS UTM KUALA LUMPUR)1
PRO-NAIB CANSELOR (STRATEGI DAN HAL EHWAL KORPORAT)1
TIMBALAN DEKAN14
TIMBALAN NAIB CANSELOR4
TIMBALAN PENGARAH23
TIMBALAN PENGARAH (INSTITUT/COE/RC)24
TIMBALAN PENGARAH (STRATEGI & KUALITI)1
TIMBALAN PENGARAH ISI/ TIMBALAN PENGARAH FSSK KL 2
TIMBALAN PENGERUSI5