Gambar Nama
DEKAN6
EKSEKUTIF PENYELIDIK1
GREEN MANAGER1
GREEN MANAGER/PENGURUS LESTARI6
KETUA IKOHZA22
KETUA JABATAN3
KETUA MAKMAL58
KETUA PANEL (BIDANG)53
KETUA PROGRAM3
KETUA RESEARCH GROUP86
NAIB CANSELOR1
NAIB PENGERUSI SEKOLAH5
PENGARAH85
PENGARAH HICOE2
PENGARAH INSTITUT6
PENGARAH PUSAT PENILAIAN APEL1
PENGERUSI4
PENGERUSI PENYELIDIKAN BERSEKUTU5
PENGERUSI SEKOLAH11
PENGETUA KOLEJ11
PENGURUS13
PENGURUS AKADEMIK2
PENGURUS AKADEMIK PROGRAM LUAR2
PENGURUS AKADEMIK SEKOLAH15
PENGURUS ALUMNI3
PENGURUS BESAR3
PENGURUS FASILITI2
PENGURUS IT SEKOLAH5
PENGURUS KUALITI3
PENGURUS MAKMAL (SEKOLAH)4
PENGURUS OSHE2
PENGURUS PEMASARAN2
PENGURUS PROJEK KHAS15
PENGURUS TENAGA1
PENGURUS WEB1
PENOLONG DEKAN14
PENOLONG PENGARAH1
PENOLONG PENGARAH FSSK KL2
PENOLONG PENGURUS AKADEMIK1
PENOLONG PENGURUS INFRASTRUKTUR2
PENOLONG PENGURUS PEMASARAN3
PENOLONG PENYELARAS AKADEMIK26
PENYELARAS AKADEMIK159
PENYELARAS AKADEMIK MAKMAL60
PENYELARAS BIDANG59
PENYELARAS FIRST YEAR EXPERIENCE (FYE)/ PENYELARAS HTGYE 6
PENYELARAS HAL EHWAL KORPORAT1
PENYELARAS HUBUNGAN LUAR, INDUSTRI DAN GLOBAL9
PENYELARAS IT FAKULTI3
PENYELARAS JAPNI1
PENYELARAS KUALITI5
PENYELARAS LI16
PENYELARAS MAKMAL50
PENYELARAS OSHE3
PENYELARAS PEMBANGUNAN PELAJAR/ PENASIHAT PERSATUAN PELAJAR24
PENYELARAS PENYELIDIKAN6
PENYELARAS PROGRAM174
PENYELARAS PROJEK SARJANA/SARJANA MUDA15
PENYELARAS SERVICE LEARNING 1
PENYELIDIK EKSEKUTIF1
PRO-NAIB CANSELOR (ANTARABANGSA)1
PRO-NAIB CANSELOR (KAMPUS UTM KUALA LUMPUR)1
TIMBALAN DEKAN14
TIMBALAN NAIB CANSELOR4
TIMBALAN PENGARAH26
TIMBALAN PENGARAH (INSTITUT/COE/RC)16
TIMBALAN PENGARAH (STRATEGI & KUALITI)1
TIMBALAN PENGERUSI5