Gambar Nama
DEKAN7
FELO AKADEMIK1
GREEN MANAGER/PENGURUS LESTARI6
KETUA JABATAN2
KETUA JK P&I (PENJANAAN PENDAPATAN)2
KETUA MAKMAL20
KETUA PANEL (BIDANG)64
KETUA RESEARCH GROUP108
NAIB PENGERUSI SEKOLAH27
PENGARAH102
PENGARAH HICOE4
PENGARAH INSTITUT6
PENGARAH PUSAT PENILAIAN APEL1
PENGERUSI4
PENGERUSI PENYELIDIKAN BERSEKUTU5
PENGERUSI SEKOLAH11
PENGETUA KOLEJ12
PENGURUS11
PENGURUS AKADEMIK1
PENGURUS AKADEMIK (PASCA SISWAZAH)1
PENGURUS AKADEMIK PROGRAM LUAR6
PENGURUS AKADEMIK SEKOLAH11
PENGURUS ALUMNI10
PENGURUS BUSINESS DEVELOPMENT1
PENGURUS FASILITI3
PENGURUS IT SEKOLAH5
PENGURUS KUALITI7
PENGURUS MAKMAL1
PENGURUS MAKMAL (SEKOLAH)9
PENGURUS OSHE2
PENGURUS PEMASARAN8
PENGURUS PROJEK KHAS11
PENGURUS UTM SPACE1
PENOLONG DEKAN18
PENOLONG PENGARAH1
PENOLONG PENGURUS AKADEMIK1
PENOLONG PENGURUS INFRASTRUKTUR2
PENOLONG PENYELARAS AKADEMIK24
PENYELARAS1
PENYELARAS AKADEMIK60
PENYELARAS AKADEMIK MAKMAL60
PENYELARAS BIDANG66
PENYELARAS FIRST YEAR EXPERIENCE (FYE)/ PENYELARAS HTGYE 4
PENYELARAS HAL EHWAL KORPORAT1
PENYELARAS HUBUNGAN LUAR, INDUSTRI DAN GLOBAL6
PENYELARAS IT JABATAN3
PENYELARAS IT SEKOLAH2
PENYELARAS JAPNI1
PENYELARAS KOMUNITI3
PENYELARAS KUALITI5
PENYELARAS LI16
PENYELARAS MAKMAL54
PENYELARAS OSHE7
PENYELARAS PEMBANGUNAN PELAJAR/ PENASIHAT PERSATUAN PELAJAR30
PENYELARAS PENYELIDIKAN22
PENYELARAS PROGRAM216
PENYELARAS PROJEK SARJANA/SARJANA MUDA17
PENYELARAS SERVICE LEARNING 5
PENYELIDIK EKSEKUTIF1
PRO-NAIB CANSELOR (ANTARABANGSA)1
PRO-NAIB CANSELOR (KAMPUS UTM KUALA LUMPUR)1
PRO-NAIB CANSELOR (STRATEGI)1
TIMBALAN DEKAN18
TIMBALAN NAIB CANSELOR2
TIMBALAN PENGARAH30
TIMBALAN PENGARAH (INSTITUT/COE/RC)31
TIMBALAN PENGARAH (STRATEGI & KUALITI)9
TIMBALAN PENGARAH ISI/ TIMBALAN PENGARAH FSSK KL 2
TIMBALAN PENGERUSI4
This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.