Gambar Nama
DEKAN8
EKSEKUTIF PENYELIDIK2
FELO AKADEMIK3
GREEN MANAGER1
GREEN MANAGER/PENGURUS LESTARI8
KETUA CETU1
KETUA IKOHZA17
KETUA JABATAN8
KETUA JK P&I (PENJANAAN PENDAPATAN)2
KETUA MAKMAL82
KETUA PANEL (BIDANG)52
KETUA RESEARCH GROUP103
NAIB CANSELOR1
NAIB PENGERUSI SEKOLAH26
PEGAWAI KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN1
PENGARAH101
PENGARAH HICOE4
PENGARAH INSTITUT6
PENGARAH PUSAT PENILAIAN APEL1
PENGERUSI17
PENGERUSI PENYELIDIKAN BERSEKUTU5
PENGERUSI SEKOLAH10
PENGETUA KOLEJ12
PENGURUS16
PENGURUS AKADEMIK2
PENGURUS AKADEMIK (PASCA SISWAZAH)1
PENGURUS AKADEMIK PROGRAM LUAR6
PENGURUS AKADEMIK SEKOLAH5
PENGURUS ALUMNI14
PENGURUS BUSINESS DEVELOPMENT2
PENGURUS FASILITI6
PENGURUS IT SEKOLAH4
PENGURUS KEDAI UNIVERSITI1
PENGURUS KUALITI4
PENGURUS MAKMAL2
PENGURUS MAKMAL (SEKOLAH)8
PENGURUS OSHE2
PENGURUS PEMASARAN11
PENGURUS PENYELIDIKAN1
PENGURUS TENAGA2
PENGURUS UTM SPACE1
PENOLONG DEKAN15
PENOLONG PENGARAH1
PENOLONG PENGURUS AKADEMIK1
PENOLONG PENGURUS FASILITI1
PENOLONG PENGURUS INFRASTRUKTUR1
PENOLONG PENYELARAS AKADEMIK9
PENYELARAS14
PENYELARAS AKADEMIK3
PENYELARAS AKADEMIK MAKMAL61
PENYELARAS BIDANG10
PENYELARAS FIRST YEAR EXPERIENCE (FYE)1
PENYELARAS HAL EHWAL KORPORAT3
PENYELARAS HUBUNGAN LUAR, INDUSTRI DAN GLOBAL5
PENYELARAS IT FAKULTI2
PENYELARAS IT JABATAN4
PENYELARAS IT SEKOLAH3
PENYELARAS JAPNI1
PENYELARAS KOMUNITI2
PENYELARAS KUALITI4
PENYELARAS KURSUS16
PENYELARAS LATIHAN INDUSTRI1
PENYELARAS LI20
PENYELARAS MAKMAL44
PENYELARAS OSHE5
PENYELARAS PEMBANGUNAN PELAJAR16
PENYELARAS PENYELIDIKAN46
PENYELARAS PROGRAM207
PENYELARAS PROJEK SARJANA/SARJANA MUDA13
PENYELARAS SERVICE LEARNING 6
PENYELIDIK EKSEKUTIF1
PRO-NAIB CANSELOR (ANTARABANGSA)1
PRO-NAIB CANSELOR (KAMPUS UTM KUALA LUMPUR)1
PRO-NAIB CANSELOR (STRATEGI)1
TIMBALAN DEKAN17
TIMBALAN NAIB CANSELOR4
TIMBALAN PENGARAH34
TIMBALAN PENGARAH (INSTITUT/COE/RC)27
TIMBALAN PENGARAH (OPERASI & FASILITI)1
TIMBALAN PENGARAH (STRATEGI & KUALITI)7
TIMBALAN PENGERUSI6
This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.