Gambar Nama
DEKAN8
EKSEKUTIF PENYELIDIK2
FELO AKADEMIK2
GREEN MANAGER1
GREEN MANAGER/PENGURUS LESTARI7
KETUA CETU1
KETUA IKOHZA16
KETUA JABATAN8
KETUA JK P&I (PENJANAAN PENDAPATAN)1
KETUA MAKMAL79
KETUA PANEL (BIDANG)32
KETUA RESEARCH GROUP80
NAIB CANSELOR1
NAIB PENGERUSI SEKOLAH26
PEGAWAI KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN1
PENGARAH100
PENGARAH HICOE5
PENGARAH INSTITUT6
PENGARAH PUSAT PENILAIAN APEL1
PENGERUSI5
PENGERUSI PENYELIDIKAN BERSEKUTU5
PENGERUSI SEKOLAH10
PENGETUA KOLEJ11
PENGURUS16
PENGURUS AKADEMIK2
PENGURUS AKADEMIK (PASCA SISWAZAH)1
PENGURUS AKADEMIK PROGRAM LUAR6
PENGURUS AKADEMIK SEKOLAH3
PENGURUS ALUMNI13
PENGURUS BUSINESS DEVELOPMENT2
PENGURUS FASILITI5
PENGURUS IT SEKOLAH4
PENGURUS KUALITI4
PENGURUS MAKMAL1
PENGURUS MAKMAL (SEKOLAH)7
PENGURUS OSHE3
PENGURUS PEMASARAN10
PENGURUS PENYELIDIKAN1
PENGURUS TENAGA2
PENGURUS UTM SPACE1
PENOLONG DEKAN15
PENOLONG PENGARAH1
PENOLONG PENGURUS AKADEMIK2
PENOLONG PENGURUS FASILITI1
PENOLONG PENGURUS INFRASTRUKTUR1
PENOLONG PENYELARAS AKADEMIK2
PENYELARAS13
PENYELARAS AKADEMIK3
PENYELARAS AKADEMIK MAKMAL8
PENYELARAS BIDANG10
PENYELARAS FIRST YEAR EXPERIENCE (FYE)1
PENYELARAS HAL EHWAL KORPORAT3
PENYELARAS IT FAKULTI2
PENYELARAS IT JABATAN4
PENYELARAS IT SEKOLAH2
PENYELARAS JAPNI1
PENYELARAS LATIHAN INDUSTRI1
PENYELARAS LI14
PENYELARAS MAKMAL42
PENYELARAS OSHE5
PENYELARAS PEMBANGUNAN PELAJAR15
PENYELARAS PENYELIDIKAN21
PENYELARAS PROGRAM178
PENYELARAS PROJEK SARJANA/SARJANA MUDA13
PENYELARAS SERVICE LEARNING 6
PENYELIDIK EKSEKUTIF1
PRO-NAIB CANSELOR (ANTARABANGSA)1
PRO-NAIB CANSELOR (KAMPUS UTM KUALA LUMPUR)1
PRO-NAIB CANSELOR (STRATEGI)1
TIMBALAN DEKAN17
TIMBALAN NAIB CANSELOR4
TIMBALAN PENGARAH33
TIMBALAN PENGARAH (INSTITUT/COE/RC)19
TIMBALAN PENGARAH (STRATEGI & KUALITI)7
TIMBALAN PENGERUSI6
This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.