Gambar Nama
DEKAN12
EKSEKUTIF PENYELIDIK1
FELO AKADEMIK / HR11
GREEN MANAGER/PENGURUS LESTARI3
KETUA IKOHZA22
KETUA JABATAN3
KETUA MAKMAL58
KETUA PANEL (BIDANG)39
KETUA PROGRAM1
KETUA RESEARCH GROUP81
NAIB CANSELOR1
NAIB PENGERUSI SEKOLAH2
PENGARAH99
PENGARAH HICOE3
PENGARAH INSTITUT3
PENGERUSI4
PENGERUSI PENYELIDIKAN BERSEKUTU5
PENGERUSI SEKOLAH5
PENGETUA KOLEJ10
PENGURUS13
PENGURUS AKADEMIK3
PENGURUS AKADEMIK (PASCA SISWAZAH)5
PENGURUS AKADEMIK PROGRAM LUAR6
PENGURUS AKADEMIK SEKOLAH6
PENGURUS ALUMNI1
PENGURUS BUSINESS DEVELOPMENT1
PENGURUS FASILITI3
PENGURUS IT SEKOLAH1
PENGURUS KUALITI6
PENGURUS MAKMAL (SEKOLAH)2
PENGURUS OSHE1
PENGURUS PEMASARAN4
PENGURUS PENYELIDIKAN7
PENGURUS PROJEK KHAS10
PENOLONG DEKAN12
PENOLONG PENGARAH FSSK KL2
PENOLONG PENGURUS AKADEMIK1
PENOLONG PENGURUS INFRASTRUKTUR1
PENOLONG PENGURUS PEMASARAN3
PENOLONG PENYELARAS AKADEMIK48
PENYELARAS AKADEMIK187
PENYELARAS AKADEMIK MAKMAL86
PENYELARAS BIDANG7
PENYELARAS FIRST YEAR EXPERIENCE (FYE)/ PENYELARAS HTGYE 3
PENYELARAS HAL EHWAL KORPORAT1
PENYELARAS HUBUNGAN LUAR, INDUSTRI DAN GLOBAL6
PENYELARAS IT FAKULTI1
PENYELARAS IT JABATAN1
PENYELARAS KUALITI5
PENYELARAS LI18
PENYELARAS MAKMAL48
PENYELARAS OSHE3
PENYELARAS PEMBANGUNAN PELAJAR/ PENASIHAT PERSATUAN PELAJAR11
PENYELARAS PENYELIDIKAN6
PENYELARAS PROGRAM181
PENYELARAS PROJEK SARJANA/SARJANA MUDA9
PENYELARAS SERVICE LEARNING 2
PENYELIDIK EKSEKUTIF1
PRO-NAIB CANSELOR (KAMPUS UTM KUALA LUMPUR)1
TIMBALAN DEKAN25
TIMBALAN NAIB CANSELOR4
TIMBALAN PENGARAH24
TIMBALAN PENGARAH (INSTITUT/COE/RC)8
TIMBALAN PENGERUSI6