Gambar Nama
DEKAN12
EKSEKUTIF PENYELIDIK1
GREEN MANAGER/PENGURUS LESTARI2
KETUA JABATAN2
KETUA MAKMAL18
KETUA PANEL (BIDANG)33
KETUA PROGRAM1
KETUA RESEARCH GROUP84
NAIB CANSELOR1
NAIB PENGERUSI SEKOLAH2
PENGARAH101
PENGARAH HICOE3
PENGARAH INSTITUT4
PENGERUSI3
PENGERUSI PENYELIDIKAN BERSEKUTU4
PENGERUSI SEKOLAH6
PENGETUA KOLEJ11
PENGURUS19
PENGURUS AKADEMIK3
PENGURUS AKADEMIK (PASCA SISWAZAH)5
PENGURUS AKADEMIK PROGRAM LUAR6
PENGURUS AKADEMIK SEKOLAH4
PENGURUS ALUMNI1
PENGURUS BESAR3
PENGURUS BUSINESS DEVELOPMENT1
PENGURUS FASILITI3
PENGURUS IT SEKOLAH1
PENGURUS KUALITI4
PENGURUS MAKMAL (SEKOLAH)1
PENGURUS OSHE1
PENGURUS PEMASARAN2
PENGURUS PENYELIDIKAN7
PENGURUS PROJEK KHAS9
PENOLONG DEKAN10
PENOLONG PENGURUS AKADEMIK1
PENOLONG PENGURUS INFRASTRUKTUR1
PENOLONG PENGURUS PEMASARAN3
PENOLONG PENYELARAS AKADEMIK51
PENYELARAS AKADEMIK167
PENYELARAS AKADEMIK MAKMAL85
PENYELARAS BIDANG5
PENYELARAS FIRST YEAR EXPERIENCE (FYE)/ PENYELARAS HTGYE 2
PENYELARAS HUBUNGAN LUAR, INDUSTRI DAN GLOBAL1
PENYELARAS IT FAKULTI1
PENYELARAS IT JABATAN1
PENYELARAS KUALITI6
PENYELARAS LI13
PENYELARAS MAKMAL44
PENYELARAS OSHE1
PENYELARAS PEMBANGUNAN PELAJAR/ PENASIHAT PERSATUAN PELAJAR9
PENYELARAS PENYELIDIKAN2
PENYELARAS PROGRAM161
PENYELARAS PROJEK SARJANA/SARJANA MUDA6
PENYELARAS SERVICE LEARNING 2
PENYELIDIK EKSEKUTIF1
PRO-NAIB CANSELOR (KAMPUS UTM KUALA LUMPUR)1
TIMBALAN DEKAN26
TIMBALAN NAIB CANSELOR3
TIMBALAN PENGARAH23
TIMBALAN PENGARAH (INSTITUT/COE/RC)12
TIMBALAN PENGERUSI6