Gambar Nama
DEKAN5
EKSEKUTIF PENYELIDIK1
GREEN MANAGER1
GREEN MANAGER/PENGURUS LESTARI4
KETUA IKOHZA22
KETUA JABATAN3
KETUA MAKMAL42
KETUA PANEL (BIDANG)26
KETUA PROGRAM3
KETUA RESEARCH GROUP93
NAIB CANSELOR1
NAIB PENGERUSI SEKOLAH6
PENGARAH84
PENGARAH HICOE2
PENGARAH INSTITUT6
PENGARAH PUSAT PENILAIAN APEL1
PENGERUSI3
PENGERUSI PENYELIDIKAN BERSEKUTU5
PENGERUSI SEKOLAH11
PENGETUA KOLEJ10
PENGURUS13
PENGURUS AKADEMIK2
PENGURUS AKADEMIK (PASCA SISWAZAH)1
PENGURUS AKADEMIK PROGRAM LUAR3
PENGURUS AKADEMIK SEKOLAH13
PENGURUS ALUMNI3
PENGURUS BESAR3
PENGURUS FASILITI2
PENGURUS IT SEKOLAH4
PENGURUS KUALITI3
PENGURUS MAKMAL (SEKOLAH)4
PENGURUS OSHE1
PENGURUS PEMASARAN3
PENGURUS PENYELIDIKAN1
PENGURUS PROJEK KHAS14
PENGURUS TENAGA1
PENGURUS WEB1
PENOLONG DEKAN14
PENOLONG PENGURUS AKADEMIK1
PENOLONG PENGURUS INFRASTRUKTUR2
PENOLONG PENGURUS PEMASARAN3
PENOLONG PENYELARAS AKADEMIK9
PENYELARAS AKADEMIK153
PENYELARAS AKADEMIK MAKMAL55
PENYELARAS BIDANG97
PENYELARAS FIRST YEAR EXPERIENCE (FYE)/ PENYELARAS HTGYE 3
PENYELARAS HUBUNGAN LUAR, INDUSTRI DAN GLOBAL8
PENYELARAS IT FAKULTI1
PENYELARAS JAPNI1
PENYELARAS KUALITI4
PENYELARAS LI10
PENYELARAS MAKMAL21
PENYELARAS OSHE6
PENYELARAS PEMBANGUNAN PELAJAR/ PENASIHAT PERSATUAN PELAJAR17
PENYELARAS PENYELIDIKAN35
PENYELARAS PROGRAM133
PENYELARAS PROJEK SARJANA/SARJANA MUDA11
PENYELIDIK EKSEKUTIF1
PRO-NAIB CANSELOR (KAMPUS UTM KUALA LUMPUR)1
TIMBALAN DEKAN14
TIMBALAN NAIB CANSELOR4
TIMBALAN PENGARAH26
TIMBALAN PENGARAH (INSTITUT/COE/RC)16
TIMBALAN PENGARAH (STRATEGI & KUALITI)1
TIMBALAN PENGERUSI5