Gambar Nama
DEKAN10
EKSEKUTIF PENYELIDIK1
GREEN MANAGER1
GREEN MANAGER/PENGURUS LESTARI4
KETUA JABATAN3
KETUA MAKMAL12
KETUA PANEL (BIDANG)36
KETUA PROGRAM2
KETUA RESEARCH GROUP90
NAIB CANSELOR1
NAIB PENGERUSI SEKOLAH3
PENGARAH99
PENGARAH HICOE2
PENGARAH INSTITUT4
PENGERUSI3
PENGERUSI PENYELIDIKAN BERSEKUTU5
PENGERUSI SEKOLAH5
PENGETUA KOLEJ10
PENGURUS12
PENGURUS AKADEMIK3
PENGURUS AKADEMIK (PASCA SISWAZAH)4
PENGURUS AKADEMIK PROGRAM LUAR7
PENGURUS AKADEMIK SEKOLAH3
PENGURUS ALUMNI1
PENGURUS BESAR4
PENGURUS BUSINESS DEVELOPMENT1
PENGURUS FASILITI4
PENGURUS IT SEKOLAH1
PENGURUS KUALITI2
PENGURUS MAKMAL (SEKOLAH)2
PENGURUS PEMASARAN2
PENGURUS PENYELIDIKAN7
PENGURUS PROJEK KHAS4
PENGURUS TENAGA1
PENOLONG DEKAN13
PENOLONG PENGARAH FSSK KL1
PENOLONG PENGURUS AKADEMIK1
PENOLONG PENGURUS PEMASARAN2
PENOLONG PENYELARAS AKADEMIK23
PENYELARAS AKADEMIK150
PENYELARAS AKADEMIK MAKMAL59
PENYELARAS BENGKEL1
PENYELARAS BIDANG24
PENYELARAS FIRST YEAR EXPERIENCE (FYE)/ PENYELARAS HTGYE 8
PENYELARAS HUBUNGAN LUAR, INDUSTRI DAN GLOBAL6
PENYELARAS IT FAKULTI1
PENYELARAS JAPNI1
PENYELARAS KUALITI5
PENYELARAS LI16
PENYELARAS MAKMAL44
PENYELARAS OSHE4
PENYELARAS PEMBANGUNAN PELAJAR/ PENASIHAT PERSATUAN PELAJAR16
PENYELARAS PENYELIDIKAN6
PENYELARAS PROGRAM167
PENYELARAS PROJEK SARJANA/SARJANA MUDA8
PENYELARAS SERVICE LEARNING 1
PENYELIDIK EKSEKUTIF1
PRO-NAIB CANSELOR (KAMPUS UTM KUALA LUMPUR)1
TIMBALAN DEKAN24
TIMBALAN NAIB CANSELOR4
TIMBALAN PENGARAH22
TIMBALAN PENGARAH (INSTITUT/COE/RC)18
TIMBALAN PENGERUSI5