Gambar Nama
DEKAN12
EKSEKUTIF PENYELIDIK1
GREEN MANAGER1
GREEN MANAGER/PENGURUS LESTARI4
KETUA JABATAN2
KETUA MAKMAL11
KETUA PANEL (BIDANG)35
KETUA PROGRAM1
KETUA RESEARCH GROUP74
NAIB CANSELOR1
NAIB PENGERUSI SEKOLAH3
PENGARAH94
PENGARAH HICOE3
PENGARAH INSTITUT4
PENGERUSI4
PENGERUSI PENYELIDIKAN BERSEKUTU5
PENGERUSI SEKOLAH6
PENGETUA KOLEJ10
PENGURUS12
PENGURUS AKADEMIK2
PENGURUS AKADEMIK (PASCA SISWAZAH)5
PENGURUS AKADEMIK PROGRAM LUAR7
PENGURUS AKADEMIK SEKOLAH3
PENGURUS BESAR3
PENGURUS BUSINESS DEVELOPMENT1
PENGURUS FASILITI3
PENGURUS IT SEKOLAH1
PENGURUS KUALITI1
PENGURUS MAKMAL (SEKOLAH)2
PENGURUS PEMASARAN2
PENGURUS PENYELIDIKAN7
PENGURUS PROJEK KHAS3
PENGURUS TENAGA1
PENOLONG DEKAN13
PENOLONG PENGARAH FSSK KL1
PENOLONG PENGURUS PEMASARAN2
PENOLONG PENYELARAS AKADEMIK22
PENYELARAS AKADEMIK148
PENYELARAS AKADEMIK MAKMAL6
PENYELARAS BENGKEL1
PENYELARAS BIDANG23
PENYELARAS FIRST YEAR EXPERIENCE (FYE)/ PENYELARAS HTGYE 8
PENYELARAS HUBUNGAN LUAR, INDUSTRI DAN GLOBAL6
PENYELARAS IT FAKULTI1
PENYELARAS JAPNI1
PENYELARAS KUALITI5
PENYELARAS LI15
PENYELARAS MAKMAL44
PENYELARAS OSHE4
PENYELARAS PEMBANGUNAN PELAJAR/ PENASIHAT PERSATUAN PELAJAR16
PENYELARAS PENYELIDIKAN2
PENYELARAS PROGRAM162
PENYELARAS PROJEK SARJANA/SARJANA MUDA8
PENYELARAS SERVICE LEARNING 1
PENYELIDIK EKSEKUTIF1
PRO-NAIB CANSELOR (KAMPUS UTM KUALA LUMPUR)1
TIMBALAN DEKAN24
TIMBALAN NAIB CANSELOR3
TIMBALAN PENGARAH20
TIMBALAN PENGARAH (INSTITUT/COE/RC)16
TIMBALAN PENGERUSI4