Gambar Nama
DEKAN7
FELO AKADEMIK1
FELO AKADEMIK / HR12
FELO AKADEMIK / HR21
FELO AKADEMIK / HR32
GREEN MANAGER/PENGURUS LESTARI6
KETUA JABATAN5
KETUA JK P&I (PENJANAAN PENDAPATAN)2
KETUA MAKMAL17
KETUA PANEL (BIDANG)50
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF USSB1
KETUA PROGRAM7
KETUA RESEARCH GROUP97
NAIB CANSELOR1
NAIB PENGERUSI SEKOLAH29
PENGARAH99
PENGARAH HICOE4
PENGARAH INSTITUT5
PENGARAH PUSAT PENILAIAN APEL1
PENGERUSI4
PENGERUSI PENYELIDIKAN BERSEKUTU5
PENGERUSI SEKOLAH12
PENGETUA KOLEJ12
PENGURUS11
PENGURUS AKADEMIK1
PENGURUS AKADEMIK (PASCA SISWAZAH)1
PENGURUS AKADEMIK PROGRAM LUAR3
PENGURUS AKADEMIK SEKOLAH10
PENGURUS ALUMNI5
PENGURUS BESAR1
PENGURUS BUSINESS DEVELOPMENT1
PENGURUS FASILITI4
PENGURUS IT SEKOLAH6
PENGURUS KANAN1
PENGURUS KUALITI5
PENGURUS MAKMAL1
PENGURUS MAKMAL (SEKOLAH)7
PENGURUS OSHE3
PENGURUS PROJEK KHAS8
PENOLONG DEKAN18
PENOLONG PENGARAH1
PENOLONG PENGURUS AKADEMIK1
PENOLONG PENGURUS INFRASTRUKTUR2
PENOLONG PENYELARAS AKADEMIK23
PENYELARAS1
PENYELARAS AKADEMIK26
PENYELARAS AKADEMIK MAKMAL8
PENYELARAS BIDANG32
PENYELARAS FIRST YEAR EXPERIENCE (FYE)/ PENYELARAS HTGYE 5
PENYELARAS HAL EHWAL KORPORAT1
PENYELARAS HUBUNGAN LUAR, INDUSTRI DAN GLOBAL3
PENYELARAS IT SEKOLAH1
PENYELARAS JAPNI1
PENYELARAS KOMUNITI2
PENYELARAS KUALITI2
PENYELARAS LATIHAN INDUSTRI1
PENYELARAS LI13
PENYELARAS MAKMAL49
PENYELARAS OSHE3
PENYELARAS PEMBANGUNAN PELAJAR/ PENASIHAT PERSATUAN PELAJAR24
PENYELARAS PENYELIDIKAN12
PENYELARAS PROGRAM180
PENYELARAS PROJEK SARJANA/SARJANA MUDA14
PENYELARAS SERVICE LEARNING 1
PRO-NAIB CANSELOR (ANTARABANGSA)1
PRO-NAIB CANSELOR (STRATEGI)1
TIMBALAN DEKAN18
TIMBALAN NAIB CANSELOR2
TIMBALAN PENGARAH27
TIMBALAN PENGARAH (INSTITUT/COE/RC)31
TIMBALAN PENGARAH (STRATEGI & KUALITI)2
TIMBALAN PENGARAH ISI/ TIMBALAN PENGARAH FSSK KL 2
TIMBALAN PENGERUSI5