DEKAN

Gambar Nama Fakulti/PTJ
ALI BIN SELAMAT MALAYSIA-JAPAN INTERNATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
KHERUN NITA BTE ALI FAKULTI ALAM BINA & UKUR
MOHD NAZ'RI BIN MAHRIN FAKULTI TEKNOLOGI & INFORMATIK RAZAK
ROSMINI BINTI OMAR SEKOLAH PERNIAGAAN ANTARABANGSA AZMAN HASHIM
ZAIDATUN BT. TASIRFAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN