DEKAN

Gambar Nama Fakulti/PTJ
AHMAD BIN JUSOH FAKULTI PENGURUSAN
ALI BIN SELAMAT MALAYSIA-JAPAN INTERNATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
ARIEFF SALLEH BIN ROSMAN FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
EDY TONNIZAM BIN MOHAMAD JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)
JAFRI BIN DIN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
KHERUN NITA BTE ALI FAKULTI ALAM BINA & UKUR
MOHD NAZ'RI BIN MAHRIN FAKULTI TEKNOLOGI & INFORMATIK RAZAK
RAHMAT BIN MOHSIN FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA DAN KEJURUTERAAN TENAGA
ROSMINI BINTI OMAR SEKOLAH PERNIAGAAN ANTARABANGSA AZMAN HASHIM
WAN MOHD NASIR BIN WAN KADIRFAKULTI KOMPUTERAN
ZAINI BIN AHMAD FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
ZAITON BT ABDUL MAJID FAKULTI SAINS