Faculty Directory

Fakulti/PTJ Bil. Staf
FAKULTI ALAM BINA & UKUR267
FAKULTI KEJURUTERAAN1085
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL1
FAKULTI KOMPUTERAN1
FAKULTI SAINS288
FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN369
FAKULTI TEKNOLOGI & INFORMATIK RAZAK170
JABATAN BENDAHARI143
JABATAN CANSELERI164
JABATAN HARTA BINA306
JABATAN PENDAFTAR348
JABATAN PERKHIDMATAN DIGITAL110
JABATAN PERPUSTAKAAN UTM188
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)110
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR)249
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)317
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)427
MALAYSIA-JAPAN INTERNATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY159
PEJABAT NAIB CANSELOR, UTMKL38
PEJABAT PERKHIDMATAN DIGITAL KL24
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)65
PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSILAN27
PUSAT KEPIMPINAN AKADEMIK UTM31
PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN313
SEKOLAH PENDIDIKAN PROFESIONAL & PENDIDIKAN BERTERUSAN44
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH36
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH 6
SEKOLAH PERNIAGAAN ANTARABANGSA AZMAN HASHIM145