Faculty Directory

Fakulti/PTJ Bil. Staf
FAKULTI ALAM BINA & UKUR257
FAKULTI KEJURUTERAAN1053
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL1
FAKULTI KOMPUTERAN1
FAKULTI SAINS292
FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN369
FAKULTI TEKNOLOGI & INFORMATIK RAZAK168
JABATAN BENDAHARI145
JABATAN CANSELERI165
JABATAN HARTA BINA311
JABATAN PENDAFTAR353
JABATAN PERKHIDMATAN DIGITAL114
JABATAN PERPUSTAKAAN UTM184
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)107
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR)246
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)311
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)427
MALAYSIA-JAPAN INTERNATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY170
PEJABAT NAIB CANSELOR, UTMKL40
PEJABAT PERKHIDMATAN DIGITAL KL24
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)66
PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSILAN27
PUSAT KEPIMPINAN AKADEMIK UTM31
PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN273
SEKOLAH PENDIDIKAN PROFESIONAL & PENDIDIKAN BERTERUSAN43
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH37
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH 6
SEKOLAH PERNIAGAAN ANTARABANGSA AZMAN HASHIM142