Faculty Directory

Fakulti/PTJ Bil. Staf
FAKULTI ALAM BINA & UKUR268
FAKULTI KEJURUTERAAN5
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM198
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK385
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA DAN KEJURUTERAAN TENAGA197
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL206
FAKULTI KOMPUTERAN142
FAKULTI PENGURUSAN100
FAKULTI SAINS303
FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN366
FAKULTI TEKNOLOGI & INFORMATIK RAZAK164
JABATAN BENDAHARI144
JABATAN CANSELERI160
JABATAN PENDAFTAR411
JABATAN PERKHIDMATAN DIGITAL146
JABATAN PERPUSTAKAAN UTM177
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)50
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI)266
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)639
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)64
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)459
MALAYSIA-JAPAN INTERNATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY249
PEJABAT NAIB CANSELOR, UTMKL43
PEJABAT PERKHIDMATAN DIGITAL KL24
PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSILAN28
PUSAT PEMAJUAN PEMBELAJARAN DIGITAL DAN FLEKSIBEL26
PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN282
SEKOLAH PENDIDIKAN PROFESIONAL & PENDIDIKAN BERTERUSAN33
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH37
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH 4
SEKOLAH PERNIAGAAN ANTARABANGSA AZMAN HASHIM59