Faculty Directory

Fakulti/PTJ Bil. Staf
FAKULTI ALAM BINA & UKUR266
FAKULTI KEJURUTERAAN14
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM231
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK343
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA DAN KEJURUTERAAN TENAGA177
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL218
FAKULTI KOMPUTERAN144
FAKULTI PENGURUSAN86
FAKULTI SAINS276
FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN373
FAKULTI TEKNOLOGI & INFORMATIK RAZAK167
JABATAN BENDAHARI144
JABATAN CANSELERI173
JABATAN PENDAFTAR398
JABATAN PERKHIDMATAN DIGITAL133
JABATAN PERPUSTAKAAN UTM178
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)54
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR)248
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)641
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)441
MALAYSIA-JAPAN INTERNATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY245
PEJABAT NAIB CANSELOR, UTMKL42
PEJABAT PERKHIDMATAN DIGITAL KL24
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)69
PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSILAN26
PUSAT PEMAJUAN DALAM PENDIDIKAN DIGITAL DAN FLEKSIBEL29
PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN309
SEKOLAH PENDIDIKAN PROFESIONAL & PENDIDIKAN BERTERUSAN34
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH38
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH 7
SEKOLAH PERNIAGAAN ANTARABANGSA AZMAN HASHIM58