Faculty Directory

Fakulti/PTJ Bil. Staf
FAKULTI ALAM BINA & UKUR273
FAKULTI KEJURUTERAAN7
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM198
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK299
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA DAN KEJURUTERAAN TENAGA193
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL212
FAKULTI KOMPUTERAN148
FAKULTI PENGURUSAN95
FAKULTI SAINS298
FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN365
FAKULTI TEKNOLOGI & INFORMATIK RAZAK163
JABATAN BENDAHARI146
JABATAN CANSELERI160
JABATAN PENDAFTAR408
JABATAN PERKHIDMATAN DIGITAL140
JABATAN PERPUSTAKAAN UTM177
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)53
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR)253
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)631
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)64
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)463
MALAYSIA-JAPAN INTERNATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY189
PEJABAT NAIB CANSELOR, UTMKL40
PEJABAT PERKHIDMATAN DIGITAL KL24
PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSILAN27
PUSAT PEMAJUAN PEMBELAJARAN DIGITAL DAN FLEKSIBEL30
PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN277
SEKOLAH PENDIDIKAN PROFESIONAL & PENDIDIKAN BERTERUSAN34
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH35
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH 7
SEKOLAH PERNIAGAAN ANTARABANGSA AZMAN HASHIM58