Faculty Directory

Fakulti/PTJ Bil. Staf
FAKULTI ALAM BINA & UKUR268
FAKULTI KEJURUTERAAN7
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM195
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK342
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA DAN KEJURUTERAAN TENAGA189
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL213
FAKULTI KOMPUTERAN147
FAKULTI PENGURUSAN97
FAKULTI SAINS299
FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN370
FAKULTI TEKNOLOGI & INFORMATIK RAZAK170
JABATAN BENDAHARI145
JABATAN CANSELERI172
JABATAN PENDAFTAR401
JABATAN PERKHIDMATAN DIGITAL134
JABATAN PERPUSTAKAAN UTM176
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)54
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR)254
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)636
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)65
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)462
MALAYSIA-JAPAN INTERNATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY188
PEJABAT NAIB CANSELOR, UTMKL42
PEJABAT PERKHIDMATAN DIGITAL KL24
PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSILAN26
PUSAT PEMAJUAN PEMBELAJARAN DIGITAL DAN FLEKSIBEL30
PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN286
SEKOLAH PENDIDIKAN PROFESIONAL & PENDIDIKAN BERTERUSAN35
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH36
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH 7
SEKOLAH PERNIAGAAN ANTARABANGSA AZMAN HASHIM58