Faculty Directory

Fakulti/PTJ Bil. Staf
FAKULTI ALAM BINA & UKUR268
FAKULTI KEJURUTERAAN1093
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL1
FAKULTI KOMPUTERAN1
FAKULTI SAINS292
FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN410
FAKULTI TEKNOLOGI & INFORMATIK RAZAK172
JABATAN BENDAHARI143
JABATAN CANSELERI163
JABATAN HARTA BINA310
JABATAN PENDAFTAR352
JABATAN PERKHIDMATAN DIGITAL111
JABATAN PERPUSTAKAAN UTM189
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)107
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR)246
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)320
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)429
MALAYSIA-JAPAN INTERNATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY160
PEJABAT NAIB CANSELOR, UTMKL38
PEJABAT PERKHIDMATAN DIGITAL KL25
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)66
PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSILAN26
PUSAT KEPIMPINAN AKADEMIK UTM32
PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN304
SEKOLAH PENDIDIKAN PROFESIONAL & PENDIDIKAN BERTERUSAN48
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH36
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH 6
SEKOLAH PERNIAGAAN ANTARABANGSA AZMAN HASHIM161