Faculty Directory

Fakulti/PTJ Bil. Staf
FAKULTI ALAM BINA & UKUR271
FAKULTI KEJURUTERAAN5
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM194
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK405
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA DAN KEJURUTERAAN TENAGA196
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL203
FAKULTI KOMPUTERAN143
FAKULTI PENGURUSAN97
FAKULTI SAINS308
FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN354
FAKULTI TEKNOLOGI & INFORMATIK RAZAK159
JABATAN BENDAHARI145
JABATAN CANSELERI158
JABATAN PENDAFTAR413
JABATAN PERKHIDMATAN DIGITAL159
JABATAN PERPUSTAKAAN UTM176
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)56
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI)266
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)636
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)64
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)445
MALAYSIA-JAPAN INTERNATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY189
PEJABAT NAIB CANSELOR, UTMKL42
PEJABAT PERKHIDMATAN DIGITAL KL24
PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSILAN27
PUSAT PEMAJUAN PEMBELAJARAN DIGITAL DAN FLEKSIBEL26
PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN286
SEKOLAH PENDIDIKAN PROFESIONAL & PENDIDIKAN BERTERUSAN35
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH37
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH 6
SEKOLAH PERNIAGAAN ANTARABANGSA AZMAN HASHIM56