BAHAGIAN Bil. Staf
BAHAGIAN PEMAJUAN18
BAHAGIAN PENGURUSAN ASET544
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)18
PEJABAT PERSEKITARAN, KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN15
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)31
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN) UTM KL12
Unit Endowmen UTM1