BAHAGIAN Bil. Staf
BAHAGIAN PEMAJUAN17
BAHAGIAN PENGURUSAN ASET534
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)21
PEJABAT PERSEKITARAN, KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN17
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)31
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN) UTM KL13
Unit Endowmen UTM2