JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)

BAHAGIAN Bil. Staf
BAHAGIAN PEMAJUAN21
BAHAGIAN PENGURUSAN ASET542
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)16
PEJABAT PERSEKITARAN, KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN14
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)35
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN) UTM KL13