Faculty Directory

Fakulti/PTJ Bil. Staf
FAKULTI ALAM BINA & UKUR271
FAKULTI KEJURUTERAAN5
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM195
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK406
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA DAN KEJURUTERAAN TENAGA197
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL205
FAKULTI KOMPUTERAN145
FAKULTI PENGURUSAN98
FAKULTI SAINS309
FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN357
FAKULTI TEKNOLOGI & INFORMATIK RAZAK159
JABATAN BENDAHARI145
JABATAN CANSELERI160
JABATAN PENDAFTAR413
JABATAN PERKHIDMATAN DIGITAL157
JABATAN PERPUSTAKAAN UTM176
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)56
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI)271
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)652
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)64
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)445
MALAYSIA-JAPAN INTERNATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY180
PEJABAT NAIB CANSELOR, UTMKL42
PEJABAT PERKHIDMATAN DIGITAL KL24
PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSILAN27
PUSAT PEMAJUAN PEMBELAJARAN DIGITAL DAN FLEKSIBEL26
PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN283
SEKOLAH PENDIDIKAN PROFESIONAL & PENDIDIKAN BERTERUSAN35
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH37
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH 6
SEKOLAH PERNIAGAAN ANTARABANGSA AZMAN HASHIM57