Faculty Directory

Fakulti/PTJ Bil. Staf
FAKULTI ALAM BINA & UKUR261
FAKULTI KEJURUTERAAN1101
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL1
FAKULTI KOMPUTERAN1
FAKULTI SAINS305
FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN371
FAKULTI TEKNOLOGI & INFORMATIK RAZAK163
JABATAN BENDAHARI146
JABATAN CANSELERI172
JABATAN PENDAFTAR348
JABATAN PERKHIDMATAN DIGITAL126
JABATAN PERPUSTAKAAN UTM180
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)100
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR)250
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)639
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)437
MALAYSIA-JAPAN INTERNATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY247
PEJABAT NAIB CANSELOR, UTMKL43
PEJABAT PERKHIDMATAN DIGITAL KL24
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)71
PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSILAN26
PUSAT PEMAJUAN DALAM PENDIDIKAN DIGITAL DAN FLEKSIBEL27
PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN295
SEKOLAH PENDIDIKAN PROFESIONAL & PENDIDIKAN BERTERUSAN36
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH38
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH 7
SEKOLAH PERNIAGAAN ANTARABANGSA AZMAN HASHIM144