Faculty Directory

Fakulti/PTJ Bil. Staf
FAKULTI ALAM BINA & UKUR271
FAKULTI KEJURUTERAAN8
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM193
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK343
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA DAN KEJURUTERAAN TENAGA189
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL214
FAKULTI KOMPUTERAN146
FAKULTI PENGURUSAN95
FAKULTI SAINS300
FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN372
FAKULTI TEKNOLOGI & INFORMATIK RAZAK170
JABATAN BENDAHARI145
JABATAN CANSELERI170
JABATAN PENDAFTAR401
JABATAN PERKHIDMATAN DIGITAL134
JABATAN PERPUSTAKAAN UTM180
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)54
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR)253
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)634
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)65
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)469
MALAYSIA-JAPAN INTERNATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY188
PEJABAT NAIB CANSELOR, UTMKL42
PEJABAT PERKHIDMATAN DIGITAL KL24
PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSILAN26
PUSAT PEMAJUAN PEMBELAJARAN DIGITAL DAN FLEKSIBEL30
PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN290
SEKOLAH PENDIDIKAN PROFESIONAL & PENDIDIKAN BERTERUSAN35
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH36
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH 7
SEKOLAH PERNIAGAAN ANTARABANGSA AZMAN HASHIM58