Faculty Directory

Fakulti/PTJ Bil. Staf
FAKULTI ALAM BINA & UKUR271
FAKULTI KEJURUTERAAN6
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM235
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK388
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA DAN KEJURUTERAAN TENAGA198
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL210
FAKULTI KOMPUTERAN143
FAKULTI PENGURUSAN96
FAKULTI SAINS302
FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN364
FAKULTI TEKNOLOGI & INFORMATIK RAZAK170
JABATAN BENDAHARI142
JABATAN CANSELERI162
JABATAN PENDAFTAR403
JABATAN PERKHIDMATAN DIGITAL140
JABATAN PERPUSTAKAAN UTM178
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)55
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI)253
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN)644
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)63
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)479
MALAYSIA-JAPAN INTERNATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY248
PEJABAT NAIB CANSELOR, UTMKL41
PEJABAT PERKHIDMATAN DIGITAL KL23
PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSILAN26
PUSAT PEMAJUAN PEMBELAJARAN DIGITAL DAN FLEKSIBEL29
PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN278
SEKOLAH PENDIDIKAN PROFESIONAL & PENDIDIKAN BERTERUSAN35
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH38
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH 6
SEKOLAH PERNIAGAAN ANTARABANGSA AZMAN HASHIM56