Encik Muhamad Zaki Bin Abdullah

PENOLONG JURUTERA (J29)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Senibina

Unit Mekanikal Bahagian Penyenggaraan Ubahsuai Dan Pengurusan Perabot Bah Penyenggaraan Dan Ubahsuai, Pejabat Harta Bina

zakiabdullah@utm.my

075531181

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.