Puan Noor Hayati Binti Mohamad Yusak

PENOLONG JURUTERA (J36)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Senibina

Unit Awam, Bahagian Penyenggaran & Ubahsuai & Pengurusan Perabot Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia Skudai

yati_y@utm.my

075530288

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.