Yasni Nurul Huda Hj Mohd Yassin

PEGAWAI TADBIR (NA48)

Jabatan Pendaftar

Bahagian: Jabatan Pendaftar

Pejabat Pengurusan Sumber Manusia & Pentadbiran Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia

yasni@utm.my

075530512