BAHAGIAN Bil. Staf
INSTITUT SISWAZAH TERSEDIA KEHIDUPAN6
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)15
PEJABAT PENGAJIAN PRASISWAZAH3
PEJABAT PENTADBIRAN TNC (A&A)4
PEJABAT PENTADBIRAN TNC (A&A) 2
PUSAT KUALITI AKADEMIK DAN KURIKULUM7
Pejabat UTM ARO2
Pusat APEL UTM2
SEKOLAH PENGAJIAN PRASISWAZAH16