Profesor Dr. Kamaruzaman Bin Yusoff

PROFESOR (VK07)

Ketua Research Group / Pengurus Pemasaran / Penyelaras Pembangunan Pelajar/ Penasihat Persatuan Pelajar

Fakulti Sains Sosial Dan Kemanusiaan

Bahagian: Fakulti Sains Sosial Dan Kemanusiaan

T07 Akademi Tamadun Islam Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia

y.kamaruzaman@utm.my

5557654