Puan Wan Syafiqah Bt Muhammad

PENOLONG PEGAWAI SAINS (C32)

Fakulti Kejuruteraan

Pejabat Pentadbiran Sekolah Kejuruteraan Bioperubatan & Sains Kesihatan

Pengurusan Makmal, Bangunan Satellite V01, Sekolah Kejuruteraan Bioperubatan Dan Sains Kesihatan, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia

wsyafiqah@utm.my

075558517

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.