BAHAGIAN Bil. Staf
JABATAN KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN42
JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK KUASA39
JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER (ECE)47
JABATAN KEJURUTERAAN KAWALAN DAN MEKATRONIK35
JABATAN KEJURUTERAAN KOMUNIKASI 47
PEJABAT AKADEMIK19
PEJABAT PENTADBIRAN20
UNIT PENGURUSAN MAKMAL48
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT5