BAHAGIAN Bil. Staf
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK13
JABATAN KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN69
JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK KUASA50
JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER (ECE)65
JABATAN KEJURUTERAAN KAWALAN DAN MEKATRONIK49
JABATAN KEJURUTERAAN KOMUNIKASI 62
PEJABAT AKADEMIK18
PEJABAT PENTADBIRAN21
UNIT PENGURUSAN MAKMAL47
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT4