BAHAGIAN Bil. Staf
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK8
JABATAN KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN67
JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK KUASA50
JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER (ECE)64
JABATAN KEJURUTERAAN KAWALAN DAN MEKATRONIK48
JABATAN KEJURUTERAAN KOMUNIKASI 60
PEJABAT AKADEMIK19
PEJABAT PENTADBIRAN21
UNIT PENGURUSAN MAKMAL46
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT5