BAHAGIAN Bil. Staf
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK13
JABATAN KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN71
JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK KUASA54
JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER (ECE)65
JABATAN KEJURUTERAAN KAWALAN DAN MEKATRONIK50
JABATAN KEJURUTERAAN KOMUNIKASI 62
PEJABAT AKADEMIK18
PEJABAT PENTADBIRAN21
UNIT PENGURUSAN MAKMAL48
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT4