Prof Madya Wardah Bte Zainal Abidin PROFESOR MADYA (DS54) Pejabat Naib Canselor, UTMkl
Pejabat Pengarah Kampus, UTMkl
wardah@utm.my