Encik Wan Mohd Mazian Bin Wan Abdullah

PENOLONG JURUTERA (J29)

Fakulti Kejuruteraan

Pejabat Pentadbiran Sekolah Kejuruteraan Mekanikal

Makmal Tuangan Sekolah Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraan, Utm

wanmazian@utm.my

075534793

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.