BAHAGIAN Bil. Staf
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL5
JABATAN KEJURUTERAAN AERONAUTIK, AUTOMOTIF DAN SAMUDERA24
JABATAN KEJURUTERAAN BAHAN, PEMBUATAN DAN INDUSTRI32
JABATAN MEKANIK GUNAAN DAN REKABENTUK38
JABATAN TERMO BENDALIR21
PEJABAT AKADEMIK15
PEJABAT PENTADBIRAN13
UNIT PENGURUSAN MAKMAL55
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT7