BAHAGIAN Bil. Staf
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL9
JABATAN KEJURUTERAAN AERONAUTIK, AUTOMOTIF DAN SAMUDERA27
JABATAN KEJURUTERAAN BAHAN, PEMBUATAN DAN INDUSTRI33
JABATAN MEKANIK GUNAAN DAN REKABENTUK36
JABATAN TERMO BENDALIR19
PEJABAT AKADEMIK15
PEJABAT PENTADBIRAN12
UNIT PENGURUSAN MAKMAL51
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT6