BAHAGIAN Bil. Staf
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL3
JABATAN KEJURUTERAAN AERONAUTIK, AUTOMOTIF DAN SAMUDERA28
JABATAN KEJURUTERAAN BAHAN, PEMBUATAN DAN INDUSTRI33
JABATAN MEKANIK GUNAAN DAN REKABENTUK37
JABATAN TERMO BENDALIR21
PEJABAT AKADEMIK15
PEJABAT PENTADBIRAN13
UNIT PENGURUSAN MAKMAL55
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT7