BAHAGIAN Bil. Staf
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL2
JABATAN KEJURUTERAAN AERONAUTIK, AUTOMOTIF DAN SAMUDERA28
JABATAN KEJURUTERAAN BAHAN, PEMBUATAN DAN INDUSTRI34
JABATAN MEKANIK GUNAAN DAN REKABENTUK38
JABATAN TERMO BENDALIR21
PEJABAT AKADEMIK15
PEJABAT PENTADBIRAN13
UNIT PENGURUSAN MAKMAL57
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT7