Wan Faizul Bin Wan Ismail

PENOLONG JURUTERA (J29)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Senibina

Unit Mekanikal Bahagian Penyenggaraan Ubahsuai Dan Pengurusan Perabot Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia

wanfaizul@utm.my

075530216

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.