Muhammad Wafiq Muhaimin Bin Fadil

PEMBANTU PENYELIDIK (QA19)

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan Dan Inovasi)

Pusat Jaringan Komuniti Dan Industri

Pusat Jaringan Komuniti Dan Idustri Taman Tropika, Universiti Teknologi Malaysia,

wafiq@utm.my

075537556