Dr. Suzila Binti Mohd

PENSYARAH KANAN (DS51)

Fakulti Kejuruteraan

Sekolah Kejuruteraan Awam

Jabatan Struktur Dan Bahan Sekolah Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Malaysia

suzila.mohd@utm.my

075531581