BAHAGIAN Bil. Staf
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM20
JABATAN GEOTEKNIK DAN PENGANGKUTAN28
JABATAN KEJURUTERAAN AIR DAN ALAM SEKITAR32
JABATAN STRUKTUR DAN BAHAN48
PEJABAT AKADEMIK8
PEJABAT PENTADBIRAN11
UNIT PENGURUSAN MAKMAL43
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT5