BAHAGIAN Bil. Staf
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM10
JABATAN GEOTEKNIK DAN PENGANGKUTAN28
JABATAN KEJURUTERAAN AIR DAN ALAM SEKITAR32
JABATAN STRUKTUR DAN BAHAN55
PEJABAT AKADEMIK12
PEJABAT PENTADBIRAN11
UNIT PENGURUSAN MAKMAL46
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT5