BAHAGIAN Bil. Staf
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM15
JABATAN GEOTEKNIK DAN PENGANGKUTAN28
JABATAN KEJURUTERAAN AIR DAN ALAM SEKITAR32
JABATAN STRUKTUR DAN BAHAN54
PEJABAT AKADEMIK8
PEJABAT PENTADBIRAN11
UNIT PENGURUSAN MAKMAL45
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT5