Puan Sulastari Bte A Rahaman

PELUKIS PELAN (SENIBINA) KUP GRED JA22

Jabatan Harta Bina

Bahagian: Jabatan Harta Bina

Unit Ubahsuai, Bahagian Penyenggaraan Ubahsuai Dan Pengurusan Perabot Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia

sulastari@utm.my

075530335