Siti Hajar Binti Abdul Razak PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA GRED (JA29) Jabatan Timbalan Naib Canselor (PEMBANGUNAN)
Bahagian Pengurusan Aset
sitihajar.abdulrazak@utm.my