Profesor Ir. Dr. Shuhaimi Bin Mansor

PROFESOR (VK07)

Penolong Dekan

Fakulti Kejuruteraan

Bahagian: Fakulti Kejuruteraan

Pejabat Akademik, Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia Skudai

shuhaimi@utm.my

075535845