Encik Mohd. Sharril Bin Hassan

PEMBANTU AWAM GRED (H11)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Awam

Unit Penyenggaraan, Bahagian Harta Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia, Skudai

sharril@utm.my

075530058