Puan Sharonnina Binti Mohamad Taff

PENOLONG PEGAWAI SENIBINA (J38)

Jabatan Harta Bina

Bahagian: Jabatan Harta Bina

Unit Ubahsuai& Ruang Bahagian Penyenggaraan Ubahsuai Dan Pengurusan Perabot Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia Skudai

sharon@utm.my

075530333