Encik Shamsuri Bin Sidek

PENOLONG BENDAHARI (WA41)

Jabatan Harta Bina

Bahagian: Jabatan Harta Bina

Unit Kewangan Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia

shams@utm.my

075530225