Encik Shalan Bin Talib

KETUA ARKITEK (JA48)

Jabatan Harta Bina

Bahagian: Jabatan Harta Bina

Unit Ubahsuai, Bahagian Penyenggaraan Ubahsuai Dan Pengurusan Perabot Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia

shalan@utm.my

075530519