Shah Rizal Bin Aliman

PENOLONG PEGAWAI SENIBINA (J29)

Jabatan Harta Bina

Bahagian: Jabatan Harta Bina

Unit Ubahsuai Bhgn Penyenggaraan Ubahsuai & Pengurusan Perabot Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia

shahrizalaliman@utm.my

075530292