Encik Abdul Aziz Bin Sarimon

PEMBANTU AWAM GRED (H11)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Awam

Unit Awam, Bahagian Penyenggaraan Dan Ubahsuai, Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia

saziz@utm.my

075530058