Dr. Sarehati Binti Umar

PENSYARAH KANAN (DS51)

Fakulti Kejuruteraan

Bahagian: Fakulti Kejuruteraan

Sekolah Kejuruteraan Awam Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia

sarehati@utm.my

075531581