Puan Rozita Binti Abdul Jalil

PEGAWAI PENYELIDIK (QA44)

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan Dan Inovasi)

Pejabat Pentadbiran Tnc (P&I)

Pejabat Pentadbiran Jabatan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) Universiti Teknologi Malaysia

rozitajalil@utm.my

https://people.utm.my/rozita/