Encik Che Ros Bin Haji Mohd Nor

PELUKIS PELAN (SENI BINA) GRED JA22

Jabatan Harta Bina

Bahagian: Jabatan Harta Bina

Bahagian Pembangunan, Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia

rosmn@utm.my

075530311