Dr. Rasyidah Binti Mohamad Idris PENSYARAH KANAN (DS52)
Penyelaras Akademik / Penyelaras Akademik Makmal Fakulti Kejuruteraan Elektrik
Jabatan Kejuruteraan Elektrik Kuasa
rasyidahidris@utm.my

View Google Contact

facts deregulated power system facts devices