Ts. Dr. Rashidah@ Siti Saedah Binti Arsat PENSYARAH KANAN (DS52)
Penyelaras Akademik / Penolong Penyelaras Akademik Fakulti Kejuruteraan Elektrik
Jabatan Kejuruteraan Komunikasi
rashidaharsat@utm.my

View Google Contact

saw nanomaterial sensor electronic engineering thin films and nanotechnology