Encik Nor Faizal bin Abdullah PEMBANTU MAKMAL KANAN (CA22)
Fakulti Kejuruteraan Awam
Unit Pengurusan Makmal
p-faizal@utm.my

View Google Contact