Omer Adnan Alawi

POST DOCTORAL

Pusat Pengurusan Penyelidikan

Bahagian Pengurusan Projek

omeralawi@utm.my