BAHAGIAN Bil. Staf
BAHAGIAN KEWANGAN16
BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK108
BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT8
PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN122
29