Puan Nor Wati Bt Hj Daud

PEMBANTU TADBIR (P/O) KANAN (NA22)

Jabatan Harta Bina

Bahagian: Jabatan Harta Bina

Bahagian Kontrak Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia

nwati@utm.my

075530086