Puan Nurul Nadia Binti Mohamad

PENOLONG PEGAWAI SENIBINA (J29)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Awam

Bahagian Penyenggaraan, Ubahsuai Dan Pengurusan Perabot Elektrik, Pejabat Harta Bina Pejabat Harta Bina

nurulnadiamd@utm.my