Prof. Madya Ir. Ts. Dr. Nurul Mu'azzah Binti Abdul Latiff PROFESOR MADYA (DS54)
Ketua Research Group / Penyelaras Akademik / Penyelaras Akademik Makmal / Pengarah Fakulti Kejuruteraan Elektrik
Jabatan Kejuruteraan Komunikasi
nurulmuazzah@utm.my

View Google Contact

wireless sensor networks optimization algorithm internet of things ad hoc networks artificial intelligence machine learning