Ts. Dr. Nurul 'azizah Binti Mukhlas

PENSYARAH KANAN (DS51)

Fakulti Kejuruteraan

Sekolah Kejuruteraan Awam

Sekolah Kejuruteraan Awam Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia

nurulazizah@utm.my