Puan Nurul Asmaa' Binti Musa

PENOLONG PEGAWAI PENILAIAN W29

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

Bahagian Pengurusan Aset

nurulasmaa@utm.my