Puan Nurmira Binti Yaccob PEMBANTU TADBIR (P/O) KANAN KUP (NA22)
Fakulti Kejuruteraan Elektrik
Pejabat Pentadbiran
nurmira@utm.my

View Google Contact