Dr. Nur Hidayah Binti Zainan

PENSYARAH KANAN (DS51)

Fakulti Kejuruteraan

Sekolah Kejuruteraan Kimia & Kejuruteraan Tenaga

Sekolah Kejuruteraan Kimia Dan Kejuruteraan Tenaga Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia

nurhidayah.zainan@utm.my