BAHAGIAN Bil. Staf
JABATAN KEJURUTERAAN BIOPROSES DAN POLIMER31
JABATAN KEJURUTERAAN KIMIA46
JABATAN KEJURUTERAAN PETROLEUM16
JABATAN KEJURUTERAAN TENAGA32
PEJABAT AKADEMIK14
PEJABAT PENTADBIRAN16
PENGURUSAN MAKMAL40