BAHAGIAN Bil. Staf
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA DAN KEJURUTERAAN TENAGA3
JABATAN KEJURUTERAAN BIOPROSES DAN POLIMER30
JABATAN KEJURUTERAAN KIMIA44
JABATAN KEJURUTERAAN PETROLEUM14
JABATAN KEJURUTERAAN TENAGA32
PEJABAT AKADEMIK11
PEJABAT PENTADBIRAN17
PENGURUSAN MAKMAL40