BAHAGIAN Bil. Staf
JABATAN KEJURUTERAAN BIOPROSES DAN POLIMER31
JABATAN KEJURUTERAAN KIMIA47
JABATAN KEJURUTERAAN PETROLEUM17
JABATAN KEJURUTERAAN TENAGA33
PEJABAT AKADEMIK14
PEJABAT PENTADBIRAN17
PENGURUSAN MAKMAL39