Puan Wan Nur Azlina Binti Cholan PENOLONG PEGAWAI SENIBINA KANAN KUP (J36)
Jabatan Timbalan Naib Canselor (PEMBANGUNAN)
Bahagian Pengurusan Aset
nurazlina@utm.my

View Google Contact