Encik Nurasyik Bin Razali

PENOLONG JURUTERA (J29)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Senibina

Unit Penyenggaraan Dan Ubahsuai Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia Skudai

nurasyik@utm.my

075536416

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.