Encik Nurasyik Bin Razali

PENOLONG JURUTERA (J29)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Awam

Unit Penyenggaraan Dan Ubahsuai Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia Skudai

nurasyik@utm.my

075536416