Cik Nur Naziha Binti Adnan

PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT (NA19)

Jabatan Pendaftar

Bahagian Keselamatan

Bahagian Keselamatan Jabatan Pendaftar Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor

nur.naziha@utm.my