BAHAGIAN Bil. Staf
BAHAGIAN KESELAMATAN155
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK48
BAHAGIAN PENGURUSAN ORGANISASI25
BAHAGIAN SUMBER MANUSIA47
JABATAN PENDAFTAR4
PEJABAT PENDAFTAR 9
PUSAT PEMBANGUNAN BAKAT DAN KEPIMPINAN29
PUSAT PENGURUSAN DATA10
SEKSYEN KESELAMATAN65
SEKSYEN PEMBANGUNAN BAKAT3
SEKSYEN PENGURUSAN AKADEMIK3
SEKSYEN PENGURUSAN ORGANISASI9
SEKSYEN SUMBER MANUSIA8
UNIT KETUA BAHAGIAN1