BAHAGIAN Bil. Staf
BAHAGIAN KESELAMATAN154
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK47
BAHAGIAN PENGURUSAN ORGANISASI25
BAHAGIAN SUMBER MANUSIA46
JABATAN PENDAFTAR2
PEJABAT PENDAFTAR 11
PUSAT PEMBANGUNAN BAKAT DAN KEPIMPINAN28
PUSAT PENGURUSAN DATA10
SEKSYEN KESELAMATAN64
SEKSYEN PEMBANGUNAN BAKAT4
SEKSYEN PENGURUSAN AKADEMIK3
SEKSYEN PENGURUSAN ORGANISASI9
SEKSYEN SUMBER MANUSIA8
UNIT KETUA BAHAGIAN1