BAHAGIAN Bil. Staf
BAHAGIAN KESELAMATAN148
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK46
BAHAGIAN PENGURUSAN ORGANISASI24
BAHAGIAN SUMBER MANUSIA44
JABATAN PENDAFTAR1
PEJABAT PENDAFTAR 10
PUSAT PEMBANGUNAN BAKAT DAN KEPIMPINAN29
PUSAT PENGURUSAN DATA11
SEKSYEN KESELAMATAN66
SEKSYEN PEMBANGUNAN BAKAT3
SEKSYEN PENGURUSAN AKADEMIK2
SEKSYEN PENGURUSAN ORGANISASI8
SEKSYEN SUMBER MANUSIA8
UNIT KETUA BAHAGIAN3