Puan Siti Norzilawati Binti Zainudin

PENOLONG PEGAWAI SENIBINA (J29)

Jabatan Harta Bina

Bahagian: Jabatan Harta Bina

Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia

norzilawati@utm.my

075531107